İş ve işçi sağlığı ve güvenliği


İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Politikası

Bütün çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerine eğitim olanakları sunarak iş güvenliği konusunda sürekli iyileşmeyi hedefleyen TİMTAŞ projelerini gerçekleştirirken; İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, standartlara ve tüm yasal yükümlülüklere eksiksiz uymaktadır. İş sürecini etkileyen tüm olumsuzlukları ve işçi sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için sürekli iyileştirmeler yapmaktadır. Çalışma süreçlerini titizlikle takip etmekte olan TİMTAŞ, sıfır iş kazası ve tüm meslek hastalıklarına karşı aldığı önlemler ile güvenilir ve sağlıklı bir ortamda personeline çalışma olanağı sağlamaktadır.