Çevre Yönetimi


TİMTAŞ / Çevre Yönetim Politikası

Türkiye ve proje yürütmekte olduğumuz tüm ülkelerdeki çevre ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uymak ve prosedürlerin güncelliğini koruyarak mevzuatlara uygunluğunu, çevre yönetimi ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı hedeflemekteyiz.

Uygulamaların çevresel boyutlarını belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek, yapım faaliyetlerimiz sırasında ve sonrasında çevresel olarak etkilenebilecek kişi, kurum ve kuruluşları belirlemek, onları uyarmak ve onlarla koordineli çalışmak, kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızı çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertaraf etmek, çalışanlar ve taşeronlara çevresel bilinci kazandırmak amaçlı olarak sürekli eğitim vermek ve çevresel yönetim ilkelerinin uygulamaları için teşvik etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek, ve uygulamalarımızı her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak, çevre politikamızı oluşturmaktadır.