İnsan Kaynakları Politikası


İnsan kaynakları stratejilerimiz, şirketin vizyon ve misyonunu destekleyecek şekilde oluşturulur. Temel insan kaynakları politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, işini seven, ekip çalışmasına, takım ruhuna inanan, etik değerlere sahip, müşteri odaklı, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı hedeflemektedir. Bizlerle çalışan arkadaşlarımız, geleceklerini beklentilerine göre şekillendirirken, yürütmekte oldukları görevlerinde başarılarını ve verimlerini artırıcı fırsatları yaratmak temel yaklaşımımızdır.